Bạn muốn hỏi - đáp nội dung gì?

Việc ONLINE tìm người Việc làm online fulltime/partime

Việc OFFLINE tìm người Việc làm offline fulltime/partime

Phong phú và đa dạng các dự án khởi nghiệp, bài giảng, gói bài giảng VIDEO sát với yêu cầu thực tế thị trường việc làm trong và ngoài nước
PHP
Php basic Php - CMS Wordpress Php - Yii2 framework Php - Laravel framework Hướng dẫn sử dụng VIIT Php - CodeIgniter framework Php - Symfony framework Php - Falcon framework Php - CakePhp framework Php - Zend framework Php - Slim framework Php - FuelPhp framework Php - Phpixie framework
PYTHON
Python basic Python - Django framework Python - Flask framework Hướng dẫn sử dụng VIIT Python - Pyramid framework Python - Tornado framework Python - Falcon framework Python - Hug framework Python - Sanic framework Python - AIOHttp framework Python - Growler framework Python - Cherrypy framework Python - Morepath framework Python - TurboGrears2 framework Python - Circuits framework Python - Watson framework Python - Pycnic framework Python - Webcore framework Python - Reahl framework
RUBY
Ruby basic Ruby - On Rail framework Hướng dẫn sử dụng VIIT Ruby - Sinatra framework Ruby - Padrino framework Ruby - Hanami framework Ruby - Nyny framework Ruby - Scorched framework Ruby - Hobbit framework Ruby - Cuba framework Ruby - Crebe framework Ruby - Nancy framework
JAVA
Java Core Java Servlet Java Struct framework Java Spring framework Java Hibernate framework Hướng dẫn sử dụng VIIT
.NET
C#.net Visual Basic.net Hướng dẫn sử dụng VIIT
CLIENT (Css, Html, Javascript, Jquery, Ajax)
Javascript, Jquery, Ajax basic Html, Css, Html5, Css3 basic AngularJs framework NodeJs Bootstrap framework AngularJs 2 framework Hướng dẫn sử dụng VIIT React - Javascript Library
DATABASE
Database (mysql) Sql basic Database(sqlserver) Database(portgresql) Database(sqllite) Database(mongodb) Hướng dẫn sử dụng VIIT
MOBILE
IOS Android Objective - C Swift Hướng dẫn sử dụng VIIT
ĐỒ HỌA
Đồ họa (Photoshop) Đồ họa (Gimb) Đồ họa (AI) Autocad 3Dmax Làm phim hoạt hình 3D Xử lý ảnh Photoshop chuyên nghiệp Hướng dẫn sử dụng VIIT
GAME
Lập trình game di động Lập trình game web Hướng dẫn sử dụng VIIT
SOCIAL NETWORK
Facebook API Facebook Ads Facebook Marketing Hướng dẫn sử dụng VIIT Google Ads
VIDEO
Biên tập video Youtube Làm Video chuyên nghiệp Hướng dẫn sử dụng VIIT
PHẦN CỨNG
Sửa chữa máy tính Sửa chữa điện thoại di động Hướng dẫn sử dụng VIIT Làm mạch điện đèn LED quảng cáo
MẠNG MÁY TÍNH
Bảo mật mạng máy tính Quản trị mạng máy tính Hướng dẫn sử dụng VIIT Quản trị hệ thống máy chủ
KHÁC
HĐH - Linux HĐH - Window Quản lý phiên bản phần mềm(git, github, bitbucket, ...) HĐH - Mac Định hướng nghề nghiệp phần mềm Hosting, Domain, SSL C, C++ IDE (công cụ viết code) Paypal Microsoft Excel Cài đặt, sửa chữa phần mềm Kinh nghiệm xin việc Apache webserver Nginx webserver