Hỏi - Đáp

Nếu HỒ SƠ LẬP TRÌNH VIÊN của bạn mang tính chất TRÁI PHÁP LUẬT, làm ảnh hưởng đến UY TÍN HỆ THỐNG và QUY ĐỊNH của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo và tạm ngưng không thời hạn HỒ SƠ của bạn.
Nếu nội dung thông tin của bạn cập nhật lên hệ thống này mang tính chất TRÁI PHÁP LUẬT, làm ảnh hưởng đến UY TÍN HỆ THỐNG và QUY ĐỊNH của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạm ngưng không thời hạn tài khoản của bạn và thông báo đến cơ quan chức năng liên quan để xử lý các vấn đề này.
Nếu bạn đang là thành viên LẬP TRÌNH VIÊN và có các bài giảng hướng dẫn mọi người. Vui lòng chat hoặc gửi mail yêu cầu đến bộ phận hỗ trợ chúng tôi để được nâng cấp.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn có được công việc thành công.