HĐH - Linux 2 bài giảng
Cài đặt và cấu hình Wordpress CMS trên hosting VPS Linux...
 • VPS Linux Hosting
 • Đã xét duyệt
 • 2:00:00 giờ
 • Thời hạn hướng dẫn: 1 tháng
 • Kĩ năng liên quan: Bảo mật Linux/Unix | Bảo mật SSL(https) | Cài đặt, fix lỗi phần mềm | Database (mysql) | Hosting, Domain | HĐH - Linux | Nginx webserver | Php - CMS Wordpress
699.000đ/tháng đầu tiên
799.000đ/tháng
Sử dụng Yii2 php framework tạo ứng dụng web để Facebook đồng ý xét duyệt quyền đăng bài viết "publish_actions"
 • Php - Yii2 framework
 • Đã xét duyệt
 • Download mã nguồn
 • 1:00:00 giờ
 • Thời hạn hướng dẫn: 1 tháng
 • Kĩ năng liên quan: Apache webserver | Facebook API | HĐH - Linux
499.000đ/tháng đầu tiên
599.000đ/tháng