HĐH - Linux 2 bài giảng
Hiểu tại sao lập trình viên nên sử dụng HDH này để phát triển phần mềm. Cài đặt một số phần mềm cần thiết như IDE - môi trường code chuyên nghiệp, Webserver để chạy website, một số công cụ khác ...
  • HĐH - Linux
  • Đã xét duyệt
  • 01:30:00 giờ
  • Kĩ năng liên quan: Cài đặt, fix lỗi phần mềm
Hướng dẫn cài đặt, gỡ cài đặt Ubuntu, thao tác 1 số dòng lệnh cơ bản, cài đặt 1 số phần mềm cần thiết như Bộ gõ tiếng Việt Unikey, Chat Skype, Teamview, Chrome, đồ họa Gimp, v.v....
  • HĐH - Linux
  • Đã xét duyệt
  • 00:51:30 giờ
  • Kĩ năng liên quan: Cài đặt, fix lỗi phần mềm