ID Vị trí server Nhà cung cấp Đã kiểm duyệt
ID Thứ tự Vị trí server Nhà cung cấp Đã kiểm duyệt Đang giảm giá